NOVINKY

Jsme pěstouni i manželé – #5 díl podcastu Náhradka

28. února 2022

V čem se skrý­vá tajem­ství dob­ré­ho man­žel­ství a part­ner­ství ? Může být pěs­toun­ská péče stre­so­vým fak­to­rem ve vzta­hu dvou dospě­lých ? A co je pro účast­ní­ky toho­to dílu pod­cas­tu Náhrad­ka v part­ner­ství nejdůležitější ? 

Dal­ší díl pod­cas­tu Náhrad­ka zde.