NOVINKY

Nová adresa pražské Poradny NRP.

06. června 2019

Upo­zor­ňu­je­me naše kli­en­ty, že od květ­na síd­lí praž­ská Porad­na NRP Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin na nové adre­se. Najde­te nás na Pra­ze 1, Čer­ná 13. Těší­me se na Vás !