NOVINKY

Nové číslo Průvodce NRP

06. října 2021

Vyšlo nové čís­lo Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péči, ve kte­rém se zamě­řu­je­me na téma osa­mo­stat­ňo­vá­ní dětí v pěs­toun­ské péči. Najde­te zde také rubri­ku Hle­dá­me Vás, mámo, táto !