NOVINKY

Přehled akcí v roce 2019 — pracoviště Brno

04. ledna 2019

Pře­hled akcí na rok 2019 pra­co­viš­tě Brno.

Na semi­ná­ře se mohou při­hlá­sit i rodi­če osvo­je­ných dětí.
Při­hláš­ky na akce neje­nom brněn­ské­ho pra­co­viš­tě a dal­ší infor­ma­ce najde­te zde.