NOVINKY

Vzpomínka na pěstouna

10. prosince 2019

V pro­sin­ci na strán­kách časo­pi­su Žlu­tý najde­te krát­ký člá­nek — vzpo­mín­ku na pěs­tou­na, pana Ing. Novotného. 

ZLUTY-12 – 19__neziskovka

Děku­je­me Regi­o­Jet za poskyt­nu­tí pro­sto­ru v časopisu.