O nás

Pro média

Pokud tvo­ří­te člá­nek ane­bo repor­táž z oblas­ti náhrad­ní péče, rádi Vám poskyt­ne­me odbor­né infor­ma­ce, komentář/vyjádření z pohle­du nestát­ní nezisko­vé orga­ni­za­ce. Pod­po­rou a dopro­vá­ze­ním náhrad­ních rodin se zabý­vá­me už 25 let. 

Media kit

Pro více informací o neziskové organizaci si můžete stáhnout náš media kit

Loga a obrázky
Stáhnout
Články
Stáhnout
Kontakty
Stáhnout
Stáhnout vše

Ozvěte se nám!

Mgr. Ing. Pavel Šmýd
Mgr. Ing. Pavel Šmýd
předseda Sdružení pěstounských rodin
Julija Prejsová
Julija Prejsová
koordinátorka PR aktivit, projektová fundraiserka