PROJEKTY

Dobré připojení pro školní výuku a notebooky pro děti v pěstounské péči

Stav

Ukončený

Donátor

Nadační fond Tesco

Číslo projektu/smlouvy

52021/ 29722

Přidělená částka dotace/grantu

20.000,-Kč

Realizace

1.2. -1.7. 2021

Aktivity/Výstupy

V rámci příspěvku jste zajistili potřebnou podporu třem pěstounským rodinám. NF Tesco umožnil čerpat prostředky na jiný účel, než byl původní projektový záměr. Díky tomu jsme pořídili rodinám potraviny/dietu pro dítě v pěstounské péči a potřebné vybavení domácnosti.