PROJEKTY

Edukace osob s dítětem svěřeným do péče jiné osoby

Stav

Ukončený

Donátor

MPSV, dotační program Rodina pro rok 2022

Přidělená částka dotace/grantu

18.315,-Kč

Realizace

rok 2022

Realizátor/partneři

Sdružení pěstounských rodin, Poradna náhradní rodinné péče v Plzni, Houškova 25, Plzeň 326 00

Záměr

Hlavní náplní projektu je vzdělávání a podpora pečujících osob s dítětem svěřeným do péče jiné osoby. Od května do prosince 2022 uspořádáme 6 vzdělávacích seminářů, které se budou věnovat například tématu: Na co mám nárok jako pečující osoba? Jak funguje systém sociálně-právní ochrany dětí? Jak můžu podpořit dítě s traumatem? Kdy mám vyhledat psychologickou pomoc? Jak posílit rodinné vztahy? Semináře povedou pracovnice Poradny náhradní rodinné péče v Plzni ve spolupráci s psychology. V rámci projektu vznikne také svépomocná skupina, kde se mohou zájemci setkávat a sdílet svoje starosti.

Projekt je pro účastníky zcela zdarma. 

 

Leták projektu.

Kontaktní osoba/koordinátor

Mgr. Jitka Vachulková
klíčová pracovnice rodin

Související odkazy