PROJEKTY

Hledáme vás, mámo, táto ! — osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji

Stav

Ukončený

Donátor

MPSV, dotační program Rodina 2021

Přidělená částka dotace/grantu

214 295, 00

Realizace

leden 2021 - prosinec 2021

Realizátor/partneři

Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, 602 00 Brno

Záměr

Projektem navazujeme na dlouhodobé aktivity spolku v rámci propagace a osvěty problematiky pěstounské péče a oslovení zájemců o pěstounství. Cílovou skupinou je širší laická veřejnost. 

Aktivity/Výstupy

Stávající projekt Hledáme vás, mámo, táto – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji se zaměří především na online oslovení zájemců, jednak kvůli možnému většímu dopadu na cílovou skupinu, i s ohledem na stávající situaci kolem koronavirových opatření. Součásti projektových aktivit je přímá podpora zájemců o náhradní rodinnou péčí formou nabídky bezplatného vzdělávání a bezplatných konzultací k otázkám pěstounské péče a plakatovací kampaň na území Jihomoravského kraje. 

Kontaktní osoba/koordinátor

Julija Prejsová
koordinátorka PR aktivit, projektová fundraiserka
+420 778 725 471

Související odkazy

Aktivity projektu Hledáme vás, mámo, táto! - osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.