PROJEKTY

Poskytování navazujících služeb pěstounům, dětem v pěstounské péči a celým rodinám v rámci doprovázení

Stav

Ukončený

Donátor

Nadace J&T

Číslo projektu/smlouvy

191/2022

Přidělená částka dotace/grantu

295 346,-Kč

Realizace

leden 2022 - prosinec 2022

Realizátor/partneři

Sdružení pěstounských rodin

Záměr

Jedná se o kontinuální projekt, který ve spolupráci s Nadaci realizujeme od roku 2019. Za tu dobu se nám podařilo vytvořit na jedné straně stabilní tým spolupracujících extérních terapeutů, na straně druhé podpořit pěstouny a zmírnit obavy některých z toho, že pomoc terapeuta není jejích osobním selháním, ale další z dobrých forem, jak pečovat o sebe, svou rodinu a přijaté děti. 

Projektem také pokrýváme oblast podpory dětem v náhradní péči formou doučování. Zvláště v posledních dvou letech pandemie covid-19, kdy školní docházka se řešila formou online, studijní návyky některých dětí se zhoršily, jde o potřebnou pomoc dětem i pěstounům.

Kontaktní osoba/koordinátor

Julija Prejsová
koordinátorka PR aktivit, projektová fundraiserka

Související odkazy