PROJEKTY

Vytvoření tematické sítě na podporu zaměstnanosti v oblasti náhradní rodinné péče ve spolupráci s odborníky z Německa a Rakouska

Stav

Ukončený

Donátor

ESF v ČR, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu/smlouvy

CZ.1.04/5.1.01/77.00197

Přidělená částka dotace/grantu

3 404 847,52 Kč

Realizace

01.03.2012 - 28.02.2015

Realizátor/partneři

Sdružení pěstounských rodin z.s./Pfad für Kinder, Landesverband der Pflege- und Adoptivfamilien in Bayern e. V. a PAN Pflege und Adoption in Niederösterreich, Rakousko

Záměr

Přenesení zkušeností německých a rakouských partnerů, využití vlastních možností a podpora expertů z oblasti trhu práce a náhradní rodinné péče v ČR bylo hlavním úkolem vytvořené tématické sítě.

Aktivity/Výstupy

Základními aktivitami byly studijní cesty, semináře u partnera, dále setkání tematické sítě, semináře pro odborníky a experty v České republice. Dále vytvoření odborných materiálů na základě podkladů od partnera s nostrifikací dle české legislativy a přizpůsobení dle zkušeností českých zástupců tématické sítě.

Kontaktní osoba/koordinátor

Mag. Alena Suchánková, koordinátorka projektu

Související odkazy