NOVINKY

Zkušenosti pěstounů na přechodnou dobu

28. listopadu 2019

Man­že­lé Luča­no­vi se s námi podě­li­li o své zku­še­nos­ti pěs­tou­nů na pře­chod­nou dobu. Věří­me, že Vám poslou­ží jako inspi­ra­ce při pře­dá­vá­ní dětí do péče stá­lých pečo­va­te­lů. Prin­cip dvou jis­tot 2019