Hledáme vás, mámo, táto...

Pat­náct­ka upřím­ných a oprav­do­vých pěs­toun­ských pří­bě­hů. Vyprá­vě­jí je někdy děti, jin­dy jejich pěs­touni a vyzná­va­jí se v nich z toho nej­ni­ter­něj­ší­ho, co je na jejich pěs­toun­ské ces­tě potka­lo. Navíc tro­j­ja­zyč­ně – čes­ky, ang­lic­ky a rom­sky. Kni­ha, kte­rá nemá v Čes­ku obdo­by. Plná smut­ků a trá­pe­ní, ale i rados­ti a naděje.

Více informací Kontaktujte nás

Novinky